Home สูตรเครื่องดื่มจากสตรอว์เบอร์รีสตรอว์เบอร์รีมิลค์เชค

สตรอว์เบอร์รีมิลค์เชค

ส่วนผสม สตรอว์เบอร์รีมิลค์เชค

• สตรอว์เบอร์รีสับ 1/2 ถ้วย
• กลิ่นวานิลลา 1 ช้อนชา
• นมพร่องมันเนย 1/4 ถ้วย
• ไอศกรีมรสวานิลลา 2 ลูก

ส่วนผสม ชอร์ตเค้ก

• ไอศกรีมวานิลลา 2 ลูก
• แป้งเค้กสำเร็จรูป 1/2 ถ้วย
• นมพร่องมันเนย 1/3 ถ้วย

วิธีทำสตรอว์เบอร์รีชอร์ตเค้กมิลค์เชค

1. ทำสตรอว์เบอร์รีมิลค์เชค โดยนำส่วนผสมทั้งหมดลงไปปั่นจนเนื้อเนียน เตรียมไว้
2. ทำชอร์ตเค้กมิลค์เชค โดยนำส่วนผสมทั้งหมดลงไปปั่นจนเนื้อเนียน เตรียมไว้
3. ตักส่วนผสมลงไปในแก้วเป็นชั้น เริ่มจากสตรอว์เบอร์รีมิลค์เชค ตามด้วยชอร์ตเค้กมิลค์เชค เทส่วนผสมสลับกันจนเต็มแก้ว บีบวิปครีม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *